Henryk I:

  • Zamknięte

Henryk II: 

  • Zamknięte

Wyciąg Taśmowy Kubuś:  

  • Zamknięte