SPECYFIKACJA WYCIĄGÓWHENRYK IHENRYK IIKUBUŚ
Długość wyciągu 720m620m80m
Różnica poziomów110m116m12m
Przepustowość 1800 
[osób/godz]
2000
[osób/godz]
500 
[osób/godz]
NaśnieżanieTAKTAKTAK
OświetlenieTAKTAKTAK
Ratrakowanie TAKTAKTAK